Obavijest o privatnosti

Ova Obavijest o privatnosti pruža okvirne informacije kako biste razumjeli obradu osobnih podataka koje prikupljaju MANPOWER d.o.o., MANPOWER SAVJETOVANJE d.o.o. i povezana društva (dalje u tekstu: Voditelj obrade), sukladno zakonskim uvjetima, uključujući i odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: GDPR).

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Zajednički voditelj obrade podataka su MANPOWER d.o.o. i MANPOWER SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 16.

Osobni podaci biti će prikupljani i obrađivani od strane Voditelja obrade. Dodatno, osobni podaci mogu biti prikupljani te njihova obrada može biti vođena od strane povezanih društava Voditelja obrade. Ova Obavijest odnosi se na (1) sve kandidate za posao i primatelje usluga naših servisa, (2) naše suradnike, odnosno osobe koje smo ustupili na rad našim korisnicima ili osobe kojima omogućavamo zapošljavanje ili usluge promjene zanimanja, (3) korisnicima ovih Internetskih stranica (dalje u tekstu: Internetske stranice) kao i (4) predstavnike naših poslovnih partnera, klijenata i dobavljača. Ova obavijest o privatnosti ne odnosi se na radnike koji rade izravno za Manpower, a koji nisu ustupljeni klijentima Manpowera.

Ova Obavijest navodi vrste osobnih podataka ili informacija koje prikupljamo, načine na koji koristimo, kako ih obrađujemo i štitimo, razdoblje na koje ih pohranjujemo, s kime ih dijelimo, kome ih prosljeđujemo, kao i prava koje pojedinci mogu ostvariti u vezi korištenja njihovih osobnih podataka. Dodatno, navest ćemo kako nas možete kontaktirati u vezi naših postupaka privatnosti i načina na koji možete ostvariti vaša prava. Naši postupci vezani za privatnost mogu se razlikovati između zemalja u kojima poslujemo kako bi smo osigurali poštivanje lokalnih pravila i normi, a posebnosti lokalnih uvjeta možete pregledati posjetom Internetskih stranica u pojedinoj zemlji.

Sadržaj:

 • Informacije koje prikupljamo
 • Kako koristimo informacije koje prikupljamo
 • Kako obrađujemo i štitimo osobne podatke i informacije
 • Koliko dugo pohranjujemo podatke
 • Informacije koje dijelimo
 • Prijenos podataka
 • Vaša prava i izbor
 • aktualiziranje Obavijesti o privatnosti
 • kako nas kontaktirati

Informacije koje prikupljamo

Vaše osobne podatke prikupljamo na različite načine, kao na primjer, putem naših Internetskih stranica i kanala na društvenim medijima; na našim službenim događajima i okupljanjima; putem telefona ili telefaksa; putem prijava za posao; kroz osobni kontakt sa našim radnicima; kroz komunikaciju sa našim klijentima i dobavljačima. Dio podataka prikupljati ćemo ovisno o vrsti odnosa, uključujući, ali ne ograničavajući (ukoliko za to dobijemo Vaš pristanak ili imamo legitimni interes za prikupljanje osobnih podataka):

 • kontakt podatke (kao ime, adresu, adresu elektroničke pošte i broj telefona);
 • korisničko ime i zaporku kojima se registrirate na našim Internetskim stranicama;
 • informacije koje pružite o osobama za koje biste željeli da ih kontaktiramo (Voditelj obrade podataka pretpostavlja da su te osobe prethodno dale pristanak za takvu komunikaciju);
 • druge informacije koje nam pružite, kao na primjer putem anketa;
 • putem kontakt obrasca na našim Internetskim stranicama.

Dodatno, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao ili otvorite korisnički račun kako biste se prijavili na natječaj za posao, možemo skupljati sljedeće vrste osobnih podataka:

 • prijašnja zaposlenja i obrazovanje;
 • znanje jezika i ostalih vještina vezanih za posao;
 • OIB,
 • datum rođenja,
 • spol,
 • informacije o bankovnom računu,
 • državljanstvo i status radnih dozvola,
 • informacije o poreznim olakšicama,
 • porezne podatke,
 • podatke o preporukama koje ste dostavili,
 • podatke koje su sadržane u Vašem životopisu, podatke koje nam dostavite o Vašim profesionalnim interesima i ostale podatke o Vašim kvalifikacijama za zaposlenje.

Uz vaš izričit pristanak možemo prikupljati i:

 • podatke o invaliditetu i podatke vezane za zdravstveni status,
 • rezultate testova na opojna sredstva, uvjerenja o kaznenoj ili prekršajnoj kažnjavanosti,

Dodatno, možemo prikupljati podatke koje nam Vi dostavite o drugim osobama kao  podacima o kontaktima za slučaj nužde.

Kako koristimo informacije koje prikupljamo

Voditelj obrade prikuplja i koristi prikupljene podatke u sljedeće svrhe:

 • Pružanje usluga pronalaženja ranika i radnih mjesta te povezivanje radnika i poslodavaca,
 • Održavanje korisničkog računa na Internetskim stranicama,
 • Obradu plaća,
 • Upravljanje odnosima između naših klijenata i dobavljača,
 • Slanje promotivnih materijala, obavijesti o dostupnim radnim mjestima i drugu komunikaciju o događanjima, promocijama, programima, natjecanjima i istraživanjima tržišta rada (ali samo kada je takva aktivnost u skladu sa zakonskim propisima ili vašem izričitom pristanku i prethodnim obavijestima Voditelja obrade),
 • Pružanja odgovora na Vaše upite,
 • Vođenja, procjene i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući razvoj, jačanje i analizu naših usluga, upravljanje komunikacijama, analizu podataka, poslove računovodstva, revizije i drugih internih poslova),
 • Zaštitu i sprječavanje prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti, zahtjeva za naknadu štete i druge vrste odgovornosti,
 • Provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.

Svaka obrada osobnih podataka vršiti će se na temelju odgovarajućeg pravnog  temelja koji može uključivati neku ili više od sljedećih kategorija:

 1. izričit pristanak ispitanika;
 2. za potrebe izvršenja ugovornih obveza ili poduzimanja radnji potrebnih za sklapanje ugovora (npr. obrade osobnih podataka za potrebe isplate plaća i doprinosa);
 3.  ukoliko je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade (npr. davanje dozvole za pristup Internetskim stranicama kako bi mogli pristupiti pruženim uslugama).

Dodatno, uz gore opisane aktivnosti, ako ste suradnik ili kandidat te se prijavite za posao ili stvorite korisnički račun kako biste se prijavili za posao, informacije koje smo naveli koristimo za sljedeće svrhe:

 1. pružiti Vam prilike za zapošljavanje,
 2. pružiti Vam usluge s područja ljudskih resursa, uključujući i usluge administriranje poticaja za zapošljavanje, upravljanja plaćama i disciplinskim mjerama,
 3. pružiti Vam dodatne usluge, kao što su edukacija, savjetovanje i usluge vezane za promjenu odabira karijere i zanimanja,
 4. procijeniti Vašu prikladnost kao kandidata za određeno radno mjesto te
 5.  izvršiti analizu podataka, kao što su analiza kandidata za radno mjesto i analizu podatkovne baze dostupnih suradnika, izvršiti procjenu individualnog učinka i sposobnosti, uključujući i ocjenjivanje radnih vještina, određivanje manjka vještina, koristiti podatke kako bi spojili pojedine tražitelje posla ili radnika sa konkretnim radnim mjestima, izvršiti analizu strukture podataka (trendova vezanih za zapošljavanje).

Prikupljene podatke možemo koristiti i na druge načine, ali o tome ćemo Vam pružiti odgovarajuću obavijest i informacije prije prikupljanja ili korištenja podataka.

Legitimni interes

Voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u legitimne poslovne svrhe, koje uključuju i sljedeće:

 • kada proces obrade omogućava, kako bismo poboljšali, promijenili, personalizirali ili na drugi način usavršili naše servise i komunikaciju u korist naših klijenata, kandidata i suradnika:
 • kako bismo identificirali i spriječili moguću prijevaru;
 • kako bismo ojačali sigurnost mrežnih i informacijskih sustava;
 • kako bismo bolje razumjeli kako ljudi komuniciraju sa našim Internetskim stranicama;
 • za marketinške svrhe;
 • kako bismo pružili poštansku komunikaciju za koju smatramo da bi Vam mogla biti od interesa;
 • za određivanje učinaka promotivnih kampanja i oglašavanja.

Kada obrađujemo podatke u navedene svrhe cijeniti ćemo vaša prava i osigurati da ona budu uzeta u obzir prilikom obrade podataka. Imate pravo prigovora na takvu obradu, i ako želite podnijeti prigovor, možete nas kontaktirati putem kontakata navedenih niže u ovoj Obavijesti. Molimo Vas da pri tome imate na umu da ukoliko iskoristite pravo na prigovor, može se dogoditi da to utječe na našu mogućnost da za vas izvršimo očekivane usluge.

Kako obrađujemo i štitimo vaše osobne podatke

Sve osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (uključujući i automatiziranim sustavima) samo za svrhe koje smo opisali i na određeno razdoblje, određeno našim Pravilnikom o zadržavanju podataka, kao bismo bili sigurni da se osobni podaci ne pohranjuju dulje nego što je to neophodno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite stvorene kako bi zaštitile vaše osobne podatke od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili korištenja. Kako bismo osigurali odgovarajuću sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, primjenjujemo sljedeće sigurnosne mjere:

 • enkripciju podataka;
 • snažnu kontrolu ovlaštenja korisnika;
 • osnaženu mrežnu infrastrukturu;
 • nadziran pristup mreži.

Koliko dugo pohranjujemo podatke koje prikupljamo

Podatke koji omogućavaju identifikaciju ispitanika ne pohranjujemo dulje nego što je to nužno za svrhu zbog koje su podaci prikupljeni.

Specifičan period pohrane podataka određujemo uzimajući u obzir:

 • nužnost pohrane podataka kako bismo pružili ugovorene usluge;
 • zaštitu legitimnog interesa Voditelja obrade;
 • postojanje zakonskih obveza kojima je pohrana podataka nužna u određenom razdoblju.

Informacije koje dijelimo

Osobne podatke koje prikupljamo ne dijelimo s drugima ukoliko to nije opisano u ovoj Obavijesti ili drugim Obavijestima koje pružamo u vezi sa posebnim aktivnostima. Možemo dijeliti osobne podatke sa dobavljačima koji u naše ime i prema našim uputama obavljaju usluge. Dobavljačima ne dajemo ovlasti koristiti ili otkrivati osobne podatke, osim kako bi izvršili usluge u naše ime ili ispunili zakonske obveze. Osobne podatke možemo dijeliti sa povezanim društvima; ukoliko ste kandidat, sa klijentima koji imaju priliku za zaposlenje ili interes za zapošljavanje naših kandidata; sa drugima s kojima surađujemo, kao na primjer konzultantima i podizvođačima, kako bismo vam pronašli posao.

Dodatno, možemo otkriti osobne podatke: ako smo na to obvezni po zakonu ili pravnom postupku; ovlaštenim tijelima, temeljem zakonitog zahtjeva za otkrivanjem podataka, kada je otkrivanje nužno kako bi se spriječila šteta ili financijski gubitak, ili u slučajevima istrage o prijevarnom ponašanju ili nezakonitim aktivnostima. Zadržavamo pravo prenijeti osobne podatke koje obrađujemo u slučaju prijenosa poslovne aktivnosti ili dijela poslovne aktivnosti (uključivši slučajeve reorganizacije, likvidacije ili prestanka rada).

Prijenos podataka

Osobne podatke možemo prenijeti iz zemlje u kojoj smo podatke prikupili u druge zemlje koje nemaju ista pravila o zaštiti osobnih podataka kao zemlje u kojima smo podatke prikupili. Kada prenosimo podatke u druge zemlje, zaštititi ćemo vaše podatke na način na koji smo opisali u ovoj Obavijesti, a takav prijenos biti će u skladu s nadležnim pravom.

Zemlje u kojem možemo prenijeti osobne podatke:

 • Unutar Europske Unije
 • Izvan Europske Unije

Kada prenosimo osobne podatke u zemlje izvan Europske Unije ili međunarodnim organizacijama sa sjedištem izvan Europske unije, takav prijenos obavlja se temeljem:

 1. Odluke o primjerenosti Europske Komisije;
 2. u slučaju nepostojanja odluke o primjerenosti, drugih pravno dopustivih temelja: obvezujućeg i provedljivog instrumenta između tijela javnih vlasti; obvezujućih korporativnih pravila; standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija.

Vaša prava kao ispitanika

Vi, kao Ispitanik, imate prava određena člancima 15. do 22. GDPR:

 1. pravo pristupa: ispitanik ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, kako bi se uvjerio da su podaci obrađeni sukladno zakonu.
 2. pravo na ispravak: ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka, kako bi zaštitio ispravnost takvih podataka.
 3. pravo na zaborav: ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade brisanje osobnih podataka koje se odnose na ispitanika te tražiti da se osobni podaci dalje ne obrađuju.
 4. pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade ograničenje obrade ispitanikovih podataka.
 5. pravo na prenosivost podataka: ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.
 6. pravo prigovora: ispitanik ima pravo Voditelju obrade podnijeti prigovor, u bilo koje vrijeme obrade podataka temeljem odredbi GDPR, bez obveze da obrazloži svoju odluku.
 7. pravo da ne bude subjekt odluka temeljnih na automatiziranoj obradi: ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.
 8. pravo na prigovor nadzornom tijelu: ispitanik ima pravo ulaganja prigovora nadležnom tijelu u državi članici ispitanikovog prebivališta, mjesta rada ili mjesta moguće povrede osobnih podataka, ukoliko ispitanik smatra kako su obradom podataka povrijeđene odredbe GDPR.

Kada se obrada podataka temelji na pristanku ispitanika, sukladno čl.7. GDPR, ispitanik ima pravo povući svoj pristanak u bilo koje vrijeme.

Ako vam su vam potrebne dodatne informacije o načinima na koje obrađujemo vaše osobne podatke, molim vas da pregledate odjeljak niže: kako nas kontaktirati.

Obavijest rezidentima Kalifornije

Uz određena ograničenja, rezidenti Kalifornije mogu od nas zahtijevati da im dostavimo listu pojedinih kategorija osobnih podataka koje smo otkrili trećim stranama vezano za marketinške aktivnosti u protekloj kalendarskoj godini te navesti te treće strane. Kako bi podnijeli takav zahtjev rezidenti Kalifornije mogu nas kontaktirati putem kontakata navedenih niže u ovoj Obavijesti.

Ažuriranje Obavijesti o privatnosti

Ova Obavijest o privatnosti može se periodično ažurirati u skladu sa našim pravilima postupanja u vezi privatnosti i zakonskim izmjenama. U slučaju znatnih izmjena, biti ćete obaviješteni putem vidljive obavijesti na našim Internetskim stranicama sa oznakom na vrhu svake Obavijesti kada je bilo izvršeno posljednje ažuriranje.

Kako nas kontaktirati

Ako imate dodatna pitanja ili komentare, ili želite ostvariti svoja prava, molimo vas da nam pišete na:

Voditelj obrade:

Manpower d.o.o.

Avenija Dubrovnik 16

10 000 Zagreb

dpocroatia@manpower.hr