Izvještaj o prognozama zapošljavanja


Hrvatska: prognoze zapošljavanja

Istraživanje tvrtke ManpowerGroup, o prognozama zapošljavanja za drugo tromjesečje 2018. godine, provedeno je intervjuiranjem reprezentativnog uzorka od 620 poslodavaca u Hrvatskoj. Svi sudionici istraživanja upitani su, „Kakve promjene u zaposlenosti, gledano ukupno, očekujete u slijedeća tri mjeseca, do kraja lipnja 2018., u usporedbi s tromjesečjem u kojem se upravo nalazimo?“

Ovo je prvo Manpowerovo istraživanje o prognozama zapošljavanja u Hrvatskoj. Poslodavci u našoj zemlji govore optimistično o svojim planovima zapošljavanja u drugom tromjesečju 2018. godine. U Hrvatskoj, u razdoblju od početka travnja do kraja lipnja, 33% poslodavaca predviđa rast broja zaposlenih, 4% ih očekuje pad zaposlenosti, a 57% poslodavaca tvrdi da neće biti nikakvih promjena. Ovi podaci nakon kalkulacije koja rezultira Neto prognozom zapošljavanja pokazuju da drugo tromjesečje ove godine u Hrvatskoj donosi rast zaposlenosti od +29%.

 

U ovom izvještaju koristimo izraz “Neto prognoza zapošljavanja.” Riječ je o brojci koja se derivira tako da se od postotka poslodavaca koji predviđaju rast pune zaposlenosti oduzme postotak poslodavaca koji predviđaju pad pune zaposlenosti u slijedećem kvartalu. Rezultat tog izračuna nazivamo Neto prognoza zapošljavanja.
 

 

Usporedbe prema regijama

Poslodavci u sve četiri hrvatske regije očekuju rast zapošljavanja tijekom slijedeća tri mjeseca. Najjače tržište rada je na zapadu zemlje, gdje poslodavci očekuju Neto prognozu zapošljavanja od +40%. Rast zapošljavanja očekuju i na jugu Hrvatske, s prognozom od +37%. Poslodavci na istoku zemlje i u središnjoj Hrvatskoj očekuju i solidan rast plaća, a Neto prognoza zapošljavanja u te dvije regije je +27% u istočnim predjelima i +25%, u središnjoj Hrvatskoj.

Središnja Hrvatska

Ljudi koji traže posao u središnjoj Hrvatskoj u slijedećem tromjesečju mogu očekivati prilično aktivno tržište rada, što proizlazi iz očekivanja poslodavaca u toj regiji, koja rezultiraju Neto prognozom zapošljavanja od +25%.

 

Istočna Hrvatska

Na istoku zemlje poslodavci pokazuju optimistične namjere u zapošljavanju, što se vidi i iz njihove Neto prognoze koja iznosi +27% za razdoblje od početka travnja do kraja lipnja 2018. godine.

Južna Hrvatska

Poslodavci na jugu Hrvatske svojim su odgovorima u istraživanju ostvarili Neto prognozu zapošljavanja od +37%. Očekuju robustan tempo zapošljavanja tijekom slijedećeg tromjesečja.

 

Zapadna Hrvatska

Poslodavci koji rade u zapadnom dijelu zemlje predviđaju prosperitetno tržište rada tijekom slijedeća tri mjeseca. Neto prognoza te regije je +40%.

 

Usporedbe prema sektorima

U drugom tromjesečju 2018. godine očekuje se rast plaća u svih osam industrijskih sektora u Hrvatskoj. Najjače tržište rada, predviđa se, biti će u ugostiteljstvu i turizmu. To je sektor koji ima Neto prognozu zapošljavanja od +48%. Slijedeći snažan sektor u Hrvatskoj je građevinski sektor u kojem su Neto prognoze zapošljavanja +46%. Poslodavci u proizvodnom sektoru iznijeli su dosta robusna predviđanja o zapošljavanju, s prognozom od +33%, a zdrav rast zaposlenosti očekuje se još i u financijama, osiguranjima, u poslovima s nekretninama i sektoru poslovnih usluga, gdje je prognoza rasta broja novih radnih mjesta +25%. Poslodavci iz sektora veleprodaje i maloprodaje dali su solidnu prognozu rasta zapošljavanja od +21%, dok je stopa rasta u sektorima poljoprivrede, lovstva, šumarstva i ribarstva +20%. Rast broja novih radnih mjesta od +18% očekuje se u sektorima prometa, logistike i komunikacija. Najslabiji od osam industrijskih sektora u Hrvatskoj je javni sektor, u kojem je prognoza rasta zapošljavanja +16%.

 

Poljoprivreda, lovstvo, šumarstvo i ribarstvo

Tražitelji posla u sektoru poljoprivrede, lovstva, šumarstva i ribarstva mogu očekivati porast broja radnih mjesta u tim djelatnostima, u slijedećem tromjesečju, sudeći prema Neto prognozama zapošljavanja poslodavaca koji rade u tim djelatnostima, od +20%.

 

Građevinarstvo

Građevinarstvo, s Neto prognozom zapošljavanja od +46%, jedan je od najsnažnijih sektora u Hrvatskoj. Poslodavci iz tog sektora predviđaju brz rast broja radnih mjesta u drugom tromjesečju 2018. godine.

 

Financije, osiguranja, nekretnine i poslovne usluge

Poslodavci u sektoru financija, osiguranja, poslovima s nekretninama i poslovnim uslugama očekuju snažan rast zapošljavanja tijekom drugog tromjesečja 2018. Neto prognoza tog sektora je +25%.

 

Proizvodnja

Brži ritam zapošljavanja u proizvodnom sektoru očekuje se u razdoblju od početka travnja do kraja lipnja. Poslodavci u proizvodnji bilježe Neto prognozu zapošljavanja od +33%.

 

Javni sektor i društveni sektor

Poslodavci u javnom i društvenom sektoru očekuju stalan rast broja zaposlenih tijekom drugog tromjesečja 2018. godine. Neto prognoza zapošljavanja u ovom sektoru iznosi +16%.

 

Ugostiteljstvo i turizam
Poslodavci iz sektora ugostiteljstva i turizma najavljuju velika zapošljavanja, s Neto prognozom od +48% u slijedeća tri mjeseca.

 

Promet, logistika i komunikacije

S Neto prognozom zapošljavanja od +18%, hrvatski sektor prometa, logistike i komunikacija predviđa prilično povoljnu klimu zapošljavanja u predstojećem tromjesečju.
 

Veleprodaja i maloprodaja

Poslodavci u sektoru veleprodaje i maloprodaje izvijestili su o svojim optimističnim planovima zapošljavanja u razdoblju od početka travnja do kraja lipnja. Neto prognoza zapošljavanja tog sektora u Hrvatskoj iznosi +21%.

 

Usporedbe prema veličini organizacije

 

Poslodavci koji su sudjelovali u istraživanju kategorizirani su po veličini organizacije: mikro-tvrtke su tvrtke s manje od deset zaposlenih; male tvrtke su tvrtke koje imaju od 10 do 49 zaposlenih; srednje velike tvrtke su tvrtke koje imaju od 50 do 249 zaposlenika, a velike tvrtke su sve one tvrtke koje imaju 250 i više zaposlenika.


Tvrtke svih veličina u Hrvatskoj predviđaju rast plaća tijekom dolazećeg tromjesečja. Iznimno velike aktivnosti na tržištu rada predviđaju poslodavci iz velikih i srednje velikih tvrtki. Neto prognoza zapošljavanja u velikim tvrtkama u Hrvatskoj iznosi +51%, a u srednje velikima +45%. Mali poduzetnici prognoziraju rast zapošljavanja u slijedećem tromjesečju od +28%, a mikro-poduzetnici +16%.

 

Globalne prognoze zapošljavanja
 

Tvrtka ManpowerGroup intervjuirala je više od 59.000 poslodavaca u 44 zemlje i područja te je na taj način prognozirala aktivnosti na tržištima rada* u drugom tromjesečju 2018. godine. Svim sudionicima istraživanja postavljeno je isto pitanje,  „Kakve promjene u zaposlenosti, gledano ukupno, očekujete u slijedeća tri mjeseca, do kraja lipnja 2018., u usporedbi s tromjesečjem u kojem se upravo nalazimo?“

Poslodavci su predvidjeli različite promjene u zapošljavanju - tijekom razdoblja od početka travnja do kraja lipnja, rast broja novih radnih mjesta očekuje se u 43 od 44 zemlje i područja. To je slučaj i s Hrvatskom, u kojoj poslodavci – koji u istraživanju sudjeluju po prvi put - na temelju osnovnih podataka pokazuju visok stupanj namjere za novim zapošljavanjima. Kad se prognoze za drugo tromjesečje usporede s onima o kojima smo izvijestili u prvom kvartalu, planirana zapošljavanja nadmašena su u 17 zemalja i područja, manja su od planiranih u slijedećih 17 zemalja i područja, a ostala su nepromijenjena u devet zemalja.** Određeni zamah prema naprijed pokazuje se u usporedbi godine za godinom -  prognoze su bolje u 25 od 43 zemlje i područja, lošije u 13, a ostale su iste, bez promjena, u pet zemalja.

Među zemljana i područjima u kojima se barata sa sezonskih prilagođenim podacima, samopouzdanje poslodavaca najsnažnije je u Tajvanu, Japanu, Mađarskoj i Sjedinjenim Državama, dok su najslabije perspektive zapošljavanja zabilježene u Italiji, Češkoj Republici i Švicarskoj.

 

U prognozama za zapošljavanje u drugom tromjesečju ove godine pojavilo se i nekoliko dodatnih stvari vrijednih pozornosti. Samopouzdanje poslodavaca u Brazilu poboljšava se već pet tromjesečja zaredom. Brazilska oprezno optimistična prognoza za drugo tromjesečje ukazuje na oporavak nakon niza negativnih prognoza koje su prevladavale tijekom većeg dijela 2015. i tijekom cijele 2016. godine. Drugdje, primjerice u Finskoj, poslodavci su iskazali svoje do sada najoptimističnije prognoze, mjereno još od prvog istraživanja, provedenog 2012. Njemački poslodavci planiraju u drugom tromjesečju 2018. najveća zapošljavanja u posljednjih šest godina, a tome se pridružuje i do sada najsnažnija prognoza za njemački proizvodni sektor – najbolja, od četvrtog tromjesečja 2008.
 

U cijeloj regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA - Europe, Middle East & Africa) rast zapošljavanja  planiran je u 25 od 26 zemalja. Gledano na razini usporedbe tromjesečja s tromjesečjem, planirano zapošljavanje raslo je u 13 zemalja, planovi za zapošljavanje smanjeni su u osam, a nepromijenjeni su ostali u četiri zemlje. U usporedbi godine s godinom, broj radnih mjesta povećati će se u 16 od 25 zemalja, u državama za koje postoje podaci za usporedbu. Broj radnih mjesta smanjiti će se u šest zemalja, a ostati će nepromijenjen u tri zemlje. Prema podacima koji su prilagođeni sezonskim promjenama, poslodavci u Mađarskoj pokazali su najviše optimizma, od svih zemalja regije koja se sastoji od Europe, Bliskog istoka i Afrike. Suprotno tome, talijanski poslodavci su za drugo tromjesečje ove godine iskazali najmanje ambicija za zapošljavanjem novih ljudi, a to je i jedina loša prognoza, među prognozama za sve zemlje i područja koja su sudjelovala u istraživanju.

 

U razdoblju od početka travnja od kraja lipnja rast broja zaposlenih očekuje se u svih osam zemalja i područja regije Azija i Pacifik. Međutim, kad se te projekcije usporede s prva tri mjeseca ove godine, prognoze zapošljavanja za drugo tromjesečje poboljšale su se u samo dvije zemlje i područja, slabije su u tri zemlje, a nepromijenjene su u tri zemlje i područja te regije. Kad se gleda godina za godinom, planirano zapošljavanje bolje je u pet zemalja i teritorija regije Azija i Pacifik, slabije u dvije zemlje i nepromijenjeno u jednoj zemlji. Kad je zapošljavanje u pitanju, poslodavci u Tajvanu i Japanu pokazuju najviše optimizma u regiji, dok su već treće uzastopno tromjesečje najslabije prognoze zapošljavanja zabilježene u Kini.

 

Poslodavci u deset zemalja iz obje Amerike koje su sudjelovale u istraživanju, pokazali su raznolika očekivanja u dolazećem tromjesečju. Prognoze zapošljavanja poboljšale su se u dvije, smanjile u šest i ostale nepromijenjene u dvije zemlje, kad se usporedi tromjesečje s tromjesečjem. Usporedba godine s godinom pokazuje poboljšanje očekivanja kad je zapošljavanje u pitanju u četiri zemlje, smanjenje očekivanja u pet, a poslodavci u jednoj zemlji te regije smatraju da neće biti bitnih promjena. Poslodavci u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku najoptimističnije planiraju zapošljavanje u drugom tromjesečju ove godine, dok poslodavci u Panami, Argentini i Kolumbiji smatraju da u istom razdoblju plaće u njihovim zemljama neće bitno rasti.

Cjeloviti rezultati istraživanja o svakoj od 44 zemlje i područja koji su sudjelovala u istraživanju, zajedno s regionalnim i globalnim usporedbama, mogu se naći na mrežnom odredištu www.manpowergroup.com/meos. Slijedeće istraživanje o prognozama zapošljavanja tvrtke ManpowerGroup bit će objavljeno 12. lipnja 2018. i detaljnije će obraditi očekivane aktivnosti na tržištima rada u trećem tromjesečju 2018. godine.* Komentar je utemeljen na sezonski prilagođenim podacima, tamo gdje oni postoje. Podaci nisu sezonski prilagođeni u Hrvatskoj i Portugalu.
 

** Hrvatska u ovom istraživanju sudjeluje prvi put pa za nju, u ovom trenutku, nema usporedbe trendova u odnosu tromjesečja na tromjesečje i godine za godinu.

 

 

Regionalne i međunarodne usporedbe

 

Međunarodne usporedbe – obje Amerike

Više od 23 tisuće poslodavaca iz deset zemalja regije Sjeverne, Središnje i Južne Amerike intervjuirano je kako bi se dobili podaci o očekivanjima u zapošljavanju u drugom tromjesečju ove godine. Poslodavci u svih deset zemalja pokazali su optimizam i dali su pozitivne prognoze. Međutim, njihove namjere, kad je zapošljavanje u pitanju, znatno se razlikuju u zemljama regije.


Poslodavci u Sjedinjenim Državama najoptimističniji su u svojim prognozama zapošljavanja u drugom tromjesečju ove godine. Njihova previđanja relativno su stabilna u usporedbi s prethodna tri mjeseca i u usporedbi s istim tromjesečjem prošle godine. U Sjedinjenim Državama opet očekuju rast broja radnih mjesta u svim industrijskim sektorima i regijama, a najviše novih radnih mjesta očekuje se u ugostiteljstvu i u sektoru usluga koje se konzumiraju u slobodno vrijeme. Jači rast plaća očekuje se u sektoru profesionalnih i poslovnih usluga te u veleprodajnoj i maloprodajnoj trgovini.

U drugom tromjesečju ove godine, više prilika za tražitelje posla biti će i u Kanadi, u kojoj je samopouzdanje poslodavaca doseglo najvišu razinu od četvrtog tromjesečja 2011. godine. Prognoze zapošljavanja pozitivne su u svim industrijskim sektorima i regijama Kanade, a 20 posto intervjuiranih poslodavaca namjerava povećati svoju radnu snagu tijekom tromjesečja koje se proteže od početka travnja do kraja lipnja ove godine. Najoptimističnije planove zapošljavanja iskazali su poslodavci u ustanovama javne uprave i u pokrajiniQuebec.

Meksički poslodavci nastavili su s pozitivnim prognozama zapošljavanja u mjesecima koji slijede, a rast broja zaposlenih projiciraju u svim industrijskim sektorima i regijama. Poslodavci u sektoru prometa i komunikacija očekuju najveći porast zapošljavanja, a prognoze u tom sektoru umjereno su optimističnije iz tromjesečja u tromjesečje i iz godine u godinu.

Puno skromnije namjere za zapošljavanjem pokazali su poslodavci u zemljama Srednje Amerike. Primjerice, u Gvatemali očekuju nastavak povoljnih prilika za zapošljavanje, posebno u građevinskom sektoru u kojem poslodavci pokazuju najviše optimizma još od trećeg tromjesečja 2014. Istodobno, u Kostariki, prognoze zapošljavanja u drugom tromjesečju ove godine znatno su slabije u usporedbi s protekla tri mjeseca. Unatoč tome, poslodavci u toj zemlji očekuju stanoviti rast broja radnih mjesta u svim industrijama i sektorima. Najkonzervativnije prognoze zapošljavanja u regijama obje Amerike zabilježene su u Panami, gdje su planovi i dalje postavljeni optimistično u svim industrijskim sektorima, osim u sektoru prometa i komunikacija, u kojem su najslabiji još od drugog tromjesečja 2010. godine, kad je u toj zemlji prvi put provedeno ovo istraživanje.

Što se tiče prognoza zapošljavanja u zemljama Južne Amerike, one su dosta različite, a tražitelji posla u toj regiji i dalje očekuju raznolike prilike za zaposlenje. U Peruu, samopouzdanje poslodavaca nešto je oslabjelo u usporedbi s prethodnim tromjesečjem i u usporedbi s istim razdobljem tijekom prošle godine, a najviše novih radnih mjesta u toj zemlji očekuje se u sektoru financija, osiguranja i u poslovima s nekretninama. Prognoze su lošije i u Kolumbiji, kako u usporedbi tromjesečja s tromjesečjem tako i u usporedbi godine s godinom. Međutim, poslodavci u toj zemlji i dalje očekuju rast plaća, posebno u građevinskom sektoru u kojem gotovo trećina poslodavaca planira nova zapošljavanja u drugom tromjesečju ove godine. Skromne prognoze zapošljavanja u Južnoj Americi nastavljene su u Argentini, u kojoj poslodavci ipak očekuju rast broja radnih mjesta u svih devet industrijskih sektora. Istodobno, samopouzdanje poslodavaca kontinuirano raste u Brazilu: prognoze zapošljavanja poboljšavaju se već pet tromjesečja zaredom, pa su sad najbolje u usporedbi sa svim dosadašnjim razdobljima, počevši od četvrtog tromjesečja 2014.

 

Međunarodne usporedbe – Azija i Pacifik

Tvrtka ManpowerGroup ispitala je 14.500 poslodavaca u regiji Azija i Pacifik. Poslodavci u svih osam teritorija i zemalja te regije koje su sudjelovale u istraživanju, namjeravaju povećati broj zaposlenih u slijedeća tri mjeseca. Najoptimističnije planove zapošljavanja u drugom tromjesečju ove godine pokazali su poslodavci u Tajvanu i Japanu, dok su oni u Australiji i Kini najmanje optimistični.

Aktivnosti na tajvanskom tržištu rada i dalje će biti snažne, sve do kraja lipnja ove godine. Prognoze pokazuju da će tražitelji posla i dalje ima imati dosta solidnih prilika za pronalaženje zaposlenja u većini industrijskih sektora, a nabolje prilike za zapošljavanje biti će u sektorima financija, osiguranja i u poslovima s nekretninama. Ukupno, trideset posto tajvanskih poslodavaca reklo je da očekuju porast broja zaposlenih u tromjesečju koje se proteže od početka travnja do kraja lipnja ove godine.

Samopouzdanje poslodavaca u Japanu jednako je snažno. Poslodavci u toj zemlji predviđaju rast plaća u svim japanskim industrijskim sektorima i u svim regijama, a najagresivniji rast zapošljavanja očekuje se u rudarstvu i građevinskom sektoru. Perspektive zapošljavanja u Japanu još su izvrsne u sektoru prometa i u komunalnim uslugama - sektorima u kojima su poslodavci iskazali najoptimističnije planove zapošljavanja još od drugog tromjesečja 2008. godine.

I u Hong Kongu će klima zapošljavanja za one koji traže posao ostati povoljna. Prognoze su pozitivne u svim industrijskim sektorima, posebno u financijama, osiguranju i poslovima s nekretninama, u kojima se prognoze poboljšavaju kontinuirano četiri uzastopna tromjesečja i sada su najbolje još od četvrtog tromjesečja 2011.

U Indiji, prognoze zapošljavanja u drugom tromjesečju ove godine slabije su, kako u usporedbi s prethodnim tromjesečjem tako i u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Međutim, perspektive zapošljavanja u drugom tromjesečju pokazuju da se - premda rast broja novih radnih mjesta usporava - ne očekuju veća otpuštanja u toj zemlji. Zapravo, od više od 4600 poslodavaca koji su intervjuirani u Indiji, niti jedan ne predviđa smanjenje plaća u slijedeća tri mjeseca.

Prognoze zapošljavanja u Australiji nešto su slabije u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, koje je bilo najoptimističnije u toj zemlji još od 2012. godine. Samopouzdanje poslodavaca ostalo je pozitivno, a rast broja radnih mjesta predviđa se u svih sedam industrijskih sektora i u svim australskim regijama, osim jedne. Poslodavci u uslužnim industrijama, prometu i u komunalnim tvrtkama, pokazali su najviše namjera za novim zapošljavanjima.

Samopouzdanje poslodavaca u Novom Zelandu nešto je slabije nego prije tri mjeseca i u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Prognoze zapošljavanja pozitivne su u svim industrijskim sektorima i u svim novozelandskim regijama. Međutim, u usporedbi s prethodna tri mjeseca, zabilježen je snažan pad u iskazanim namjerama za novim zapošljavanjima, u financijama, osiguranjima, javnoj upravi i u obrazovnom sektoru. Najoptimističnije planove novih zapošljavanja pokazale su najveće organizacije (s više od 250 zaposlenih) u Novom Zelandu, a četrdeset posto ih planira povećati i plaće tijekom slijedeća tri mjeseca.

 

Povoljno ozračje za zapošljavanje nastavlja se i u Singapuru, u kojem su pozitivne prognoze iskazane u svim industrijskim sektorima. Najveće šanse za pronalaženje zaposlenja tražitelji posla imaju u javnoj upravi, obrazovanju, financijama, osiguranju i na poslovima s nekretninama.

Kineski poslodavci i dalje su skromni u svojim prognozama rasta broja radnih mjesta u tromjesečju koje se proteže od početka travnja do kraja lipnja ove godine. Najviše aktivnosti na tržištu rada očekuje se u financijama, osiguranjima, poslovima s nekretninama i u sektoru usluga, u kojem su poslodavci dali najoptimističnije prognoze u posljednje tri godine. 

 

Međunarodne usporedbe – regija Europa, Bliski istok i Afrika

U regiji Europa, Bliski istok i Afrika, tvrtka ManpowerGroup intervjuirala je više od 21 tisuće poslodavaca u 26 zemalja.

Rast plaća očekuje se u svim zemljama te regije osim u Italiji. Najoptimističnija predviđanja u zapošljavanjima u drugom tromjesečju ove godine, na temelju sezonski prilagođenih podataka, očekuju se u Mađarskoj. Prognoze u toj zemlji potaknute su djelomice robusnim projekcijama razvoja građevinskog sektora, u kojem je gotovo četrdeset posto poslodavaca iskazalo namjere za novim zapošljavanjima u drugom tromjesečju ove godine. Slično tome, stopa zapošljavanja bit će stabilna i u Grčkoj i Turskoj. Poslodavci u ove dvije zemlje očekuju pozitivan razvoj događaja u svim industrijskim sektorima i regijama. Zapravo, iskazane namjere za novim zapošljavanjima u Grčkoj su najsnažnije još od trećeg tromjesečja 2008. godine.

Dodatan naglasak regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike daje Njemačka, u kojoj su poslodavci najoptimističniji u proteklih šest godina, a prognoze za njemački proizvodni sektor u drugom tromjesečju ove godine najbolje su još od 2008. godine. Slično je i u Finskoj, u kojoj su poslodavci pokazali do sada najsnažnije namjere za novim zapošljavanjima u cijelom razdoblju od 2012., kad su se pridružili ovom istraživanju. Slično tome, samopouzdanje poslodavaca u Nizozemskoj najsnažnije je još od 2008.

U Ujedinjenom Kraljevstvu tražitelji posla vjerojatno će imati koristi od rasta plaća koji predviđaju poslodavci u svim sektorima i u svim britanskim regijama. U Austriji, samopouzdanje poslodavaca je poraslo do razine opreznog optimizma, što je posljedica nešto lošijih prognoza zapošljavanja u prvom tromjesečju ove godine.

Još skromnije prognoze pojavile su se u Francuskoj, poboljšale su se tek za nijansu u odnosu na prošlo tromjesečje i u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslodavci najavljuju pozitivne namjere u zapošljavanju u svim, osim u jednom industrijskom sektoru. U Belgiji se očekuje tek suzdržan rast broja novih radnih mjesta u drugom tromjesečju ove godine, unatoč tome što su poslodavci u sektorima kao što su proizvodnja, promet, logistika i komunikacije objavili do sada najoptimističnije planove zapošljavanja u posljednjih šest godina. Tražitelji posla u Švedskoj mogu i u slijedećem tromjesečju očekivati određeni rast prilika za zapošljavanje, iako je ukupna prognoza smanjena, zbog do sada najslabijih projekcija zapošljavanja u financijama, osiguranjima, poslovima s nekretninama, poslovnim uslugama i građevinskom sektoru.

Prognoze za Poljsku i Rumunjsku upućuju na dobru, kontinuiranu stopu zapošljavanja tijekom razdoblja koje se proteže od početka travnja do kraja lipnja ove godine. Veći dio tog optimizma generiran je solidnim prognozama u proizvodnom sektoru. Zapravo, približno trećina anketiranih poslodavaca u proizvodnom sektoru, u obje zemlje, rekla je da planira povećati plaće svojim zaposlenicima tijekom slijedeća tri mjeseca.
 

Predviđa se da će se nešto novih radnih mjesta pojaviti u Švicarskoj i Češkoj Republici, no samopouzdanje poslodavaca u obje zemlje ostaje nisko. Prognoze zapošljavanja u Italiji pokazale su se negativnima, unatoč tome što su poslodavci u ugostiteljstvu i turizmu objavili svoje najoptimističnije planove zapošljavanja u posljednjih petnaest godina, koliko se u toj zemlji provodi ovo istraživanje.


Završimo izvještaj iz Europe s nešto optimizma. Prvo istraživanje prognoza zapošljavanja u Hrvatskoj pokazalo je da će u drugom tromjesečju ove godine aktivnosti u toj zemlji dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, a trećina anketiranih poslodavaca očekuje da će u slijedećim mjesecima povećati plaće svojim zaposlenicima.  

Kad u ovoj regiji pogledamo izvan Europe, Izrael je blago smanjio svoja očekivanja u odnosu na ona koja su u toj zemlji imali prije tri mjeseca. Ipak, poslodavci u građevinskom sektoru u toj zemlji očekuju iznimno visoku dinamiku zapošljavanja u drugom tromjesečju ove godine. U Južnoj Africi očekuje se rast zapošljavanja, kako u odnosu na prethodna tri mjeseca tako i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u sektorima kao što su financije, osiguranja, poslovi s nekretninama i poslovne usluge. Poslodavci u tim sektorima očekuju snažan rast zapošljavanja, što je rezultiralo najboljom kvartalnom prognozom u tom sektoru još od prvog tromjesečja 2010.

 

 

* Hrvatska u MEOS (ManpowerGroup employment Outlook Survey) istraživanju sudjeluje po prvi put u ovom tromjesečju, pa za tu zemlju nema podataka za usporedbu s prethodnim tromjesečjima i podataka o trendovima, za usporedbu, godinu za godinom.   

  

Pojedinosti o Prognozama zapošljavanja, tvrtke ManpowerGroup

Istraživanje o Prognozama zapošljavanja, tvrtke ManpowerGroup, MEOS (The ManpowerGroup Employment Outlook Survey) – izvodi se tromjesečno i kvantificira namjere poslodavaca u danom razdoblju - hoće li povećati ili smanjiti broj zaposlenika u svojim tvrtkama tijekom slijedećeg razdoblja od tri mjeseca. Istraživanje tvrtke ManpowerGroup o planovima zapošljavanja, sveobuhvatno je i izvodi se više od 55 godina i jedno je od najpouzdanijih istraživanja o aktivnostima zapošljavanja u svijetu. Razni činitelji doprinose uspjehu MEOS istraživanja:

Jedinstveno je: Riječ je o istraživanju koje se po svojoj veličini, opsegu, trajnosti i područjima koja istražuje ne može usporediti niti s jednim drugim.

Projektivno je: Istraživanje tvrtke ManpowerGroup o planovima zapošljavanja, najopsežnije je prognostičko istraživanje zapošljavanja u svijetu. Traži od anketiranih poslodavaca procjenu zapošljavanja u slijedećem tromjesečju. Suprotno tome, druga istraživanja i studije o zapošljavanju fokusiraju se na retrospektivne podatke i pokazuju samo ono što se već dogodio u razdobljima koja su prošla.

 

Nezavisno je: Istraživanje se provodi na reprezentativnom uzorku poslodavaca u svim zemljama i područjima u kojima se provodi. Poslodavci koji sudjeluju u istraživanju nisu izvučeni iz baze korisnika tvrtke ManpowerGroup.

 

Robusno je: Istraživanje se temelji na intervjuima više od 59 tisuća poslodavaca iz javnog i privatnog sektora, u 44 zemlje i područja diljem svijeta i mjeri očekivane trendove u zapošljavanju u svakom tromjesečju u godini. Uzorak omogućuje analizu po specifičnim sektorima i regijama, i na taj način donosi više pojedinosti.
 

Fokusirano je: Više od 55 godina istraživanje dolazi do informacija na temelju jednog pitanja:
 

Za istraživanje koje je usredotočeno na prognoze u drugom tromjesečju 2018. godine svi poslodavci koji su sudjelovali morali su odgovoriti na isto pitanje, „Kakve promjene u zaposlenosti, gledano ukupno, očekujete u slijedeća tri mjeseca, do kraja lipnja 2018., u usporedbi s tromjesečjem u kojem se upravo nalazimo?“
 

Metodologija

Istraživanje The ManpowerGroup Employment Outlook Survey provodi se na temelju provjerene metodologije, u skladu s najvišim standardima u istraživanjima tržišta. Istraživanje je tako strukturirano da bude reprezentativno za svaku nacionalnu ekonomiju koju posebno istražuje. Margina pogreške za sve nacionalne, regionalne i globalne podatke nije veća od +/- 3.9%.

 

Neto prognoza zapošljavanja

U ovom izvještaju koristimo se terminom „Neto prognoza zapošljavanja“. Riječ je o broju koji se dobiva tako što se postotak poslodavaca koji očekuju porast zapošljavanja, oduzme od postotka poslodavaca koji predviđaju smanjenje stope zapošljavanja, u slijedećem tromjesečju. Rezultat te kalkulacije je Neto prognoza zapošljavanja. Taj podatak za one zemlje i područja u kojima se istraživanje provodi bar 17 tromjesečja prikazuje se u sezonski prilagođenom formatu, osim ako nije drukčije navedeno.

 

Sezonske prilagode primjenjuju se na podatke iz svih zemalja koje su sudjelovale u istraživanju, osim na Hrvatsku i Portugal. Tvrtka ManpowerGroup namjerava dodati sezonske prilagodbe podacima za druge zemlje u budućnosti, kad se skupi dovoljna količina povijesnih podataka. U prognozama zapošljavanja za drugo tromjesečje 2018. godine, za sezonske prilagodbe podataka, ManpowerGroup je primijenila metodu TRAMO-SEATS.


O tvrtki ManpowerGroup


Tvrtka ManpowerGroup® (NYSE: MAN) vodeći je globalni dobavljač rješenja za zapošljavanje. U današnjem svijetu koji se sve brže mijenja, ManpowerGroup pomaže organizacijama u transformaciji poslovanja tražeći na tržištu rada darovite zaposlenike kojima upravlja i procjenjuje ih, a koji će tvrtkama pomoći u ostvarenju uspjeha. Bavimo se i razvojem inovativnih rješenja za više od 400 tisuća tvrtki-klijenata i na taj način povezujemo više od tri milijuna ljudi raznih struka i vještina, zapošljavajući ih u brojnim industrijama, na smislenim i održivim radnim mjestima. Obitelj naših stručnih poduzeća - Manpower®, Experis®, Right Management® i ManpowerGroup® Solutions - stvara dodatnu vrijednost za naše kandidate i klijente u 80 zemalja i područja, već 70 godina. Tijekom 2018. godine tvrtka ManpowerGroup proglašena je, osmi put zaredom, jednom od najetičnijih kompanija u svijetu i jednom od najcjenjenijih kompanija s popisa poslovnog časopisa Fortune. Ta priznanja dodatno učvršćuju naš položaj kao jedne od najcjenjenijih tvrtki u našoj industriji, s tržišnom markom u koju se najviše vjeruje.

Više pojedinosti o tome kako tvrtka ManpowerGroup poboljšava budućnost rada potražite na internetskoj stranici: www.manpowergroup.com